30.11.2020 Wynagrodzenia

[Czechy] Paradoksy płacowe: jak zwiększyć płacę netto dzięki opodatkowaniu?


Księgowy sporządza czasem naliczenie wysokości wynagrodzenia, które początkowo wydaje się być nonsensem. Dobra znajomość czeskiego ustawodawstwa oraz dokładne przeanalizowanie sposobu sporządzania kalkulacji płac, pozwala jednak dojść do wniosku, że obliczenie jest prawidłowe – tylko, jak to w życiu bywa, istnieją pewne paradoksy i to właśnie one stanowią temat przewodni niniejszej publikacji.

Każdy pracownik płaci podatki oraz odprowadza składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jak wiadomo, pracownik nie otrzymuje od pracodawcy całej kwoty ustalonej w umowie o pracę. Dzieje się tak, ponieważ pracodawca zobowiązany jest do obliczenia i odliczenia podatku i składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wynagrodzenia brutto. Dopiero pozostała kwota trafia na konto pracownika.

Pełna treść artykułu dostępna w wersji angielskiej.

Autor:

Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration

Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa