29.03.2021 Wynagrodzenia

[Czechy] Księgowość płacowa i karty ewidencji ubezpieczeń emerytalnych ELDP


Wypełnianie dokumentów ubezpieczenia emerytalno-rentowego ELDP to kolejny obowiązek, który musi zrealizować księgowy w ramach rocznego rozliczenia płac. Karty ELDP zazwyczaj wydawane są z chwilą zakończenia zatrudnienia. Jeśli jednak zatrudnienie trwa, dokument ELDP powinien zostać wypełniony nie później niż do 30 kwietnia następnego roku.

ELDP jest bardzo ważny dla każdego pracownika, bowiem na podstawie tego dokumentu wypłacane są pracownikom emerytury lub inne rodzaje świadczeń. Oprócz danych osobowych pracownika w dokumencie tym wpisuje się m.in. rodzaj zatrudnienia, okres składkowy ubezpieczenia emerytalnego oraz podstawę do jego ustalenia.

Pełna treść artykułu dostępna w wersji angielskiej.

Autor:

Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration

Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa