19.05.2020 ZUS

[Czechy] Dodatkowy zasiłek opiekuńczy związany z zamknięciem placówek szkolnych


Na skutek kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa kilkakrotnie zmieniano warunki przyznawania zasiłku opiekuńczego związanego z zamknięciem placówek szkolnych. 

CZECHY

Przedstawiamy Państwu aktualne informacje na temat nowych uregulowań bazujące zarówno na nowych przepisach, jak i na oświadczeniu ČSSZ (Czeskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Ostatnia zmiana zwiększyła wysokość zasiłku opiekuńczego z 60% do 80% dziennej podstawy wymiaru zasiłku, na okres od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. Kolejną istotną zmianą jest poszerzenie grupy osób uprawnionych do zasiłku opiekuńczego. Od niedawna zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownikom, którzy wykonują pracę na podstawie umowy o dzieło lub umowy o zlecenie. Pracownicy ci mają prawo do zasiłku opiekuńczego pod następującymi warunkami:

  • umowa zawarta została przed 11 marca 2020 roku,
  • umowa musi nadal obowiązywać; po rozwiązaniu umowy nie ma możliwości otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego,
  • w miesiącu, od którego po raz pierwszy wystąpiono o zasiłek opiekuńczy, umowa musi być objęta ubezpieczeniem (ubezpieczenie społeczne musi być od niego wypłacane); jest jeden wyjątek: jeżeli o zasiłek opiekuńczy występuje się od marca, a umowa nie była objęta ubezpieczeniem w marcu, wówczas przysługuje on, jeżeli umowa była objęta ubezpieczeniem co najmniej w lutym; w innych przypadkach prawo do zasiłku nie przysługuje.

Wynika z tego, że jeżeli pracownik ubiega się o zasiłek opiekuńczy od kwietnia lub później, a jego umowa nie została objęta ubezpieczeniem w tym miesiącu, prawo do zasiłku opiekuńczego nie przysługuje.

Najczęstsze błędy pracowników

Ponadto, ČSSZ szczegółowo opisuje, w jaki sposób należy wypełniać wnioski pracowników i pracodawców. Pracownik powinien poprawnie zaznaczyć krzyżykiem tylko te dni, w których zajmował się dzieckiem, a jednocześnie nie otrzymywał od pracodawcy wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego. Jeśli pracownik opiekował się dzieckiem np. 11 maja, ale tego samego dnia pracował dla pracodawcy przez 30 minut, nie może zaznaczyć tego dnia w formularzu, ponieważ za ten dzień otrzyma część wynagrodzenia.

To samo dotyczy sytuacji, w której pracownik otrzymuje od pracodawcy wynagrodzenie za urlop lub za każdą inną nieobecność. Nie jest również możliwe wyznaczenie dnia świątecznego, jeśli za dzień ten płaci pracodawca. Zaleca się zatem uzgodnienie z pracodawcą, które dni będą podlegać wypłacie, a które nie, w celu uniknięcia nieuzasadnionego roszczenia o przyznanie zasiłku opiekuńczego.

Z drugiej strony, częstym błędem jest nieoznaczenie przez pracownika dni weekendu, mimo że zajmował się on dzieckiem. Chociaż nie można ubiegać się o zasiłek tylko w dni wolne od pracy, błędem jest również nieujmowanie weekendów, jeśli pracownik sprawuje opiekę nad dzieckiem w czasie tych dni i jednocześnie opiekuje się dzieckiem również w dni robocze.

Do typowych błędów zalicza się także: niepodanie informacji o dziecku lub gospodarstwie domowym, niepodanie informacji o tym, czy pracownik otrzymywał zasiłek rodzicielski lub macierzyński, niepodanie numeru rachunku bankowego oraz niepodpisanie wniosku.

Najczęstsze błędy pracodawców

Pracodawca najczęściej popełnia błąd, nie wypełniając wniosku w ogóle lub wysyłając go do ČSSZ drogą elektroniczną bez użycia podpisu elektronicznego. Ponadto częstym błędem jest nieprawidłowe oznaczanie przez pracodawcę dni, w których pracownik wykonywał pracę w systemie zmianowym (lub nieoznaczanie ich w ogóle) i nieoznaczanie dni, w których pracownik nie pracował, ale otrzymywał od pracodawcy wynagrodzenie lub świadczenia pieniężne, jako „dni przepracowane” (patrz wyżej wymienione dni świąteczne), urlopy itp.)


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa