15.04.2021 Prawo pracy

[Czechy] Czeski podatek progresywny w praktyce


Podatek progresywny należy do instrumentów, za pomocą których państwo dąży do zapewnienia sprawiedliwości społecznej w redystrybucji dóbr lub wykorzystuje go jako narzędzie antycykliczne, zgodnie z propozycją J.M. Keynesa sformułowaną w latach 30-tych XX wieku. Zawsze jednak wiele zależy od perspektywy. Wyborcy lewicowi forsują opodatkowanie progresywne, chcąc zwiększyć poziom sprawiedliwości, podczas gdy wyborcy prawicowi będą z tego samego powodu takie opodatkowanie odrzucać. Jak zatem opodatkowanie progresywne sprawdza się w praktyce w czeskich realiach?

1 stycznia 2021 r. do czeskiego systemu podatkowego formalnie powrócił tzw. podatek progresywny od osób fizycznych (PIT). Oficjalnie opodatkowanie progresywne w Czechach przestało obowiązywać 31 grudnia 2007 r., a więc 13 lat temu. Celowo jednak używam określenia ” oficjalnie”, ponieważ jeszcze przed 2021 r., de facto, na mocy ustawy o podatku dochodowym, istniało opodatkowanie progresywne (dla PIT), poza drobnymi różnicami, z prawie takim samym „tempem progresji” jak obecnie.

Pełna treść artykułu dostępna w wersji angielskiej.

Autor:

Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration

Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa