1.04.2020 Prawo pracy

[Czechy] COVID-19 – zmiany w zakresie wsparcia zatrudnienia i zasiłków pielęgnacyjnych


Minął około miesiąc, odkąd życie gospodarcze znacznie spowolniło z powodu nowego zagrożenia koronawirusem. Działania rządowe przynoszą niefortunne konsekwencje dla firm i dlatego rząd stara się pomóc im poradzić sobie z tą trudną sytuacją. Jednym z tych środków jest projekt o nazwie Antivirus.

CZECHY

Celem tego projektu jest zrekompensowanie pracodawcom kosztów wynagrodzeń wynikających z ich obowiązku wypłaty odszkodowań za przeszkody w pracy pracowników. Projekt ten działa w dwóch systemach:

  1. Przymusowe ograniczenie działalnościW przypadku zarządzonej kwarantanny pracownik otrzymuje rekompensatę płacową w wysokości 60% obniżonego średniego wynagrodzenia.

    W przypadku zamknięcia działalności z powodu nakazu rządowego, pracownik otrzymuje rekompensatę płacową w wysokości 100% średniego zarobku.

    Składka na rzecz pracodawców w wysokości 80 % zapłaconych kosztów płac (wynagrodzenie brutto, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne) do wysokości 39.000 CZK na pracownika.

  2. Związane z tym trudności gospodarczeW zależności od rodzaju przeszkody pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 60-100% średniego zarobku.
    Składka na rzecz pracodawców w wysokości 60 % zapłaconych kosztów płac (wynagrodzenie brutto, ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne) do wysokości 29.000 CZK.

    Aby otrzymać jakąkolwiek składkę, pracodawca musi ściśle przestrzegać kodeksu pracy. Składki nie mogą być przewidziane dla pracowników, którzy są w okresie wypowiedzenia i tym pracownikom nie można dać wypowiedzenia. Pracodawca musi wypłacić wynagrodzenie łącznie z SI i HI. Składanie wniosków jest możliwe od 6 kwietnia 2020 roku.

Zmiany zasiłku pielęgnacyjnego

Ze względu na nadzwyczajne sytuacje zmieniają się zasady dotyczące zasiłków pielęgnacyjnych. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego będzie przysługiwało przez cały czas zamknięcia placówki szkolnej. Limit wiekowy dziecka został podwyższony z 10 do 13 lat. Ostatnim dniem, za który pracownik może otrzymać zasiłek, jest dzień poprzedzający 13. urodziny dziecka.

Powstały również nowe formularze dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego, które należy koniecznie prawidłowo wypełnić. Jeśli jest to możliwe, zaleca się, aby pracownik uzgodnił z pracodawcą sposób wypełnienia formularza, tak aby większość błędów mogła zostać wyeliminowana.

Warunki dotyczące standardowego zasiłku pielęgnacyjnego (a więc z powodu choroby dziecka) pozostają bez zmian. Zmieniają się tylko warunki dotyczące zasiłku pielęgnacyjnego z powodu zamknięcia szkoły.

Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć tutaj. Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych przygotowało tutaj również kalkulator zasiłku pielęgnacyjnego z powodu zamknięcia placówki szkolnej.


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa