27.07.2020 Prawo pracy

[Czechy] Antywirus – bieżące informacje


COVID-19 nadal ma negatywny wpływ na czeską gospodarkę, dlatego rząd postanowił rozszerzyć oba reżimy A i B projektu Antivirus. Reżimy te obowiązują do 31 sierpnia 2020 r., a pracodawcy mogą wnioskować o częściowe zrekompensowanie im kosztów wynagrodzeń.

Dodano 11 sierpnia 2020 r.:

Informujemy, że ubezpieczenie społeczne nie może być obniżone pracownikom, którzy zostali zwolnieni z pracy z przyczyn wymienionych w § 52 a) – c) Kodeksu pracy. Według informacji zawartych na stronie internetowej Czeskiego Urzędu Ubezpieczeń Społecznych, sytuacja wygląda inaczej w przypadku zawarcia z tym pracownikiem porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy z tej samej przyczyny. W przeciwieństwie do wypowiedzenia, zawarcie takiego porozumienia nie wyklucza obniżenia podstawy wymiaru wynagrodzenia tego pracownika, mimo że umowa została zawarta z przyczyn wymienionych w § 52 a) – c) Kodeksu pracy.

Pełna treść artykułu w języku angielskim.


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa