25.06.2024 Prawo pracy

„Aktywny rodzic” – ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw


Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny Rodzic” wprowadza szereg rozwiązań mających ułatwić godzenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym. Jakie dokładnie udogodnienia wprowadza i od kiedy?

„Aktywny Rodzic” – trzy rodzaje świadczeń dla pracujących rodziców

Ustawa „Aktywny Rodzic” wprowadza szereg rozwiązań, które mają m.in. ułatwić powrót na rynek pracy po urlopie rodzicielskim oraz wspomóc rodziców w kontynuowaniu aktywności zawodowej.

Ustawa wprowadza trzy świadczenia dla aktywnych zawodowo rodziców:

  • „Aktywni rodzice w pracy” – świadczenie w wysokości 1500 PLN miesięcznie na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, (dla dziecka niepełnosprawnego świadczenie wyniesie 1900 PLN)
  • „Aktywnie w żłobku” zastąpi dotychczasowe dofinansowanie do obniżenia opłaty za żłobek, klub dziecięcy lub opiekuna dziennego, które wynosiło maksymalnie 400 PLN miesięcznie. Nowe świadczenie będzie znacznie wyższe i wyniesie do 1500 PLN miesięcznie na dziecko, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 1900 PLN. Świadczenie nie będzie wypłacane bezpośrednio rodzicom, ale trafi do żłobka/ klubu dziecięcego/ opiekuna dziennego, i tym samym obniży opłatę za pobyt dziecka w placówce.
  • „Aktywnie w domu” – świadczenie w wysokości 500 PLN miesięcznie na dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia zastąpi dotychczasowy rodzinny kapitał opiekuńczy. Nowe świadczenie będzie bardziej korzystne, ponieważ ma przysługiwać na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, a nie tylko na drugie i kolejne dzieci, jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego.

Powyższych świadczeń nie będzie można łączyć, a rodzice sami wybiorą najkorzystniejszą dla nich formę wsparcia. Ustawodawca przewidział także możliwość zmiany decyzji w trakcie trwania programu i przejścia z jednej formy wsparcia na inną.

Nowe rozwiązania dla rodziców od 1 października 2024 r.

Zgodnie z ustawą, z nowych rozwiązań będzie można skorzystać od 1 października 2024 r. Świadczenia będą wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zatrudnienie w Polsce – ile osób pracuje na etacie?

Zgodnie z publikacją Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 1–3 kwartale 2023 roku przedstawioną przez GUS w trzech pierwszych kwartałach 2023 r. przeciętne miesięczne zatrudnienie wyniosło 9378,3 tys. etatów. Ponad połowa etatów – 68,5% – była w sektorze prywatnym, a najwięcej etatów w tym sektorze skupionych było w sekcji – Przetwórstwo przemysłowe (2330,4 tys. etatów).

W 4 kwartale 2023 r. natomiast zgodnie z danymi przedstawionymi w publikacji Aktywność ekonomiczna ludności Polski – 4 kwartał 2023 r. osoby aktywne zawodowo stanowiły 58,9% ludności w wieku 15-89 lat. Wskaźnik ten był wyższy niż w 3 kwartale 2023 r. (o 0,4 p. proc.).

Warto zauważyć, że w porównaniu z 3 kwartałem 2023 r. liczba pracujących zwiększyła się wśród kobiet (o 44 tys., tj. o 0,6%), wśród mężczyzn pozostała na niezmienionym poziomie. W skali roku natomiast wskaźnik zatrudnienia kobiet zwiększył się o 0,5 p. proc.

Prawo pracy sprawdź, jak możemy pomóc!
Dowiedz się więcej o usłudze: Prawo pracy


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa