13.04.2023 Prawo pracy

1,7 mln umów o dzieło zarejestrowanych w ZUS w 2022 r.


Od 1 stycznia 2021 r. na płatnikach składek ciąży obowiązek zgłaszania do ZUS umów o dzieło. W 2022 r. zgłoszono ponad 1,7 mln takich umów, a informacje przekazało 75,1 tys. podmiotów gospodarczych. W jakich sektorach najczęściej zawierane są umowy o dzieło i jaką formę zgłoszenia preferują pracodawcy?

Do przekazywania obowiązkowych zgłoszeń do ZUS o zawartych umowach o dzieło służą formularze RUD. Do ich składania zobowiązani są płatnicy składek lub osoby fizyczne, którzy zawarli umowę z osobą, z którą nie pozostają w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy jej wykonawca nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy.

Obowiązek przekazywania informacji o zawartych umowach o dzieło wszedł w życie 1 stycznia 2021 r.

W 2022 r. do ZUS wpłynęło 1,17 mln formularzy RUD, które dotyczyły ponad 1,7 mln zawartych umów o dzieło. Informacje przekazało 75,1 tys. podmiotów, z czego 72,8 tys. (ok. 97 proc.) stanowili płatnicy składek. Liczba osób wykonujących umowy o dzieło wyniosła natomiast 342,6 tys.

W 2022 r. złożono o 33,9 tys. więcej formularzy ZUS RUD niż w 2021 r.

Kto w 2022 r. najczęściej zgłaszał zawarcie umowy, a kto był ich wykonawcą?

W 2022 r. zawarcie umowy o dzieło w głównej mierze zgłaszali płatnicy składek (97 proc. wszystkich zgłoszeń). Najczęściej były to podmioty gospodarcze z województwa mazowieckiego prowadzące działalność naukową i techniczną oraz w zakresie informacji i komunikacji, zatrudniające maksymalnie 9 ubezpieczonych.

Osoby wykonujące umowy o dzieło najczęściej pracowały w branżach takich jak:

 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 19,61 proc.,
 • informacja i komunikacja – 19,29 proc.,
 • działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją – 13,41 proc.,
 • edukacja – 12,56 proc.,
 • pozostała działalność usługowa – 10,97 proc.

Wykonującymi pracę na podstawie częściej byli mężczyźni niż kobiety, a największą grupę wykonawców stanowiły osoby w wieku 30–39 lat.

Outsourcing kadr i płac – poznaj naszą ofertę!

Wśród wszystkich zgłoszonych umów o dzieło zaledwie 3,23 proc. stanowiły umowy zawarte z cudzoziemcami, najczęściej zawierane one były z obywatelami Ukrainy (42,73 proc.). Na kolejnych miejscach uplasowali się obywatele:

 • Białorusi – 16,7 proc.,
 • Niemiec – 3,9 proc.,
 • Wielkiej Brytanii – 3,26 proc.,
 • Rosji – 3,24 proc.,
 • Włoch – 2,12 proc.,
 • Francji – 1,94 proc.,
 • USA – 1,65 proc.,
 • Hiszpanii – 1,56 proc.,
 • Czech – 1,44 proc.

W 2022 r. umowy o dzieło zgłaszano najczęściej za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (87,15 proc. ogółu zgłoszeń). Dowiedz się więcej: Od 1 stycznia 2023 r. obowiązek posiadania konta na PUE ZUS

Formularz RUD, czyli jak zgłosić umowę o dzieło do ZUS?

Obowiązek zgłaszania dotyczy płatników składek lub osób fizycznych, którzy zlecają wykonanie dzieła, czyli zawierają z wykonawcą dzieła pisemną umowę. Wymóg ten obowiązuje od 1 stycznia 2021 r., przy czym nie dotyczy umów, które:

 • zawierane są z własnym pracownikiem,
 • wykonywane są na rzecz własnego pracodawcy, ale zawarte są z innym podmiotem,
 • zawierane są z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą i dotyczą wykonania przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

W celu dokonania zgłoszenia zawarcia umowy o dzieło należy wypełnić formularz RUD i złożyć go w ZUS:

 • elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • w wersji papierowej,

najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy.

Na jednym formularzu w wersji papierowej można wskazać maksymalnie 10 umów o dzieło zawartych z danym wykonawcą lub umowy dla maksymalnie 10 wykonawców.

Prawo pracy – Wsparcie przy procesie zatrudniania pracowników – Sprawdź, jak możemy pomóc!

Formularz przesyłany za pośrednictwem PUE ZUS może posłużyć do zgłoszenia maksymalnie 10 umów o dzieło zawartych z danym wykonawcą, ale można na nim wykazać umowy dla maksymalnie 50 wykonawców.

W formularzu należy podać następujące dane:

 • w bloku I – dane zamawiającego wykonanie umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe,
 • w bloku II – dane wykonawcy umowy o dzieło – dane identyfikacyjne oraz adresowe osoby, z którą zawarto umowę o dzieło,
 • w bloku III – informację o zawartych umowach o dzieło – daty zawarcia, daty wykonywania (od-do), przedmiot umowy oraz liczbę zawartych umów.

Zobacz także: Webinar: Outsourcing kadr i płac – co musisz wiedzieć przed podpisaniem umowy z dostawcą?

Outsourcing kadr w CA  – skorzystaj z pomocy ekspertów, sprawdź już dziś nasze usługi, w ramach których oferujemy m.in. rejestrację pracodawcy (płatnika składek) w ZUS oraz wsparcie w razie kontroli z ZUS.


Poznaj nasze usługi

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa