Naliczanie wynagrodzeń, outsourcing płac

Naliczanie wynagrodzeń


Usługa naliczania wynagrodzeń pozwala zaoszczędzić i przenieść odpowiedzialność za rzetelne wykonywanie zadań płacowych na podmiot zewnętrzny.

Podstawą prawną naliczania wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę jest Kodeks pracy oraz rozporządzenie o naliczaniu wynagrodzeń z dnia 29 maja 1996 r. Obliczanie płacy osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej powinno opierać się na Kodeksie cywilnym. Usługa naliczania wynagrodzeń uwzględnia te i inne różnice w obliczaniu pensji pracownika.

Wyliczenie pensji polega na obliczeniu kwoty należnej pracownikowi oraz kwoty składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i zaliczki na podatek dochodowy, które należy odprowadzić. Potrącenia, czyli narzuty na wynagrodzenia, są inne dla osób zatrudnianych na podstawie różnych typów umów.

Obliczanie wynagrodzeń wymaga wiedzy i doświadczenia, a wszelkie błędy w naliczaniu wynagrodzeń mogą mieć konsekwencje prawne i finansowe. Dlatego warto powierzyć obliczanie wynagrodzenia za pracę doświadczonym ekspertom w tej dziedzinie.

Naliczanie wynagrodzeń – zakres usług

Usługi w ramach naliczania wynagrodzeń obejmują wszystkie osoby zatrudnione u danego pracodawcy, bez względu na rodzaj podpisanej umowy:

  • naliczanie wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
  • naliczanie wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia,
  • naliczanie wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło,
  • naliczanie wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę tymczasową.

Wyliczenie pensji w każdym przypadku polega na określeniu kwoty wynagrodzenia netto i brutto oraz potrąceń.

Naliczanie wynagrodzeń krok po kroku:

  • obliczanie składek na ubezpieczenia (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, składka zdrowotna) i innych narzutów na wynagrodzenia (składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, składki na Fundusz Pracy),
  • uwzględnianie nagród i premii,
  • określenie podstawy do naliczania podatku dochodowego, uwzględnienie kosztów uzyskania przychodu,
  • ustalenie kwoty podatku dochodowego i kwoty zaliczki na podatek dochodowy,
  • wyliczenie kwoty netto wynagrodzenia.

Obliczanie wynagrodzenia brutto i netto oraz przygotowanie listy wynagrodzeń to podstawowy zakres usługi naliczania płac.

Naliczanie wynagrodzeń – najważniejsze korzyści

Największą korzyścią ze zlecenia naliczania wynagrodzeń zewnętrznej firmie jest uwolnienie środków wykorzystywanych dotychczas do tworzenia odrębnego działu do tych zadań. Zadania płacowe w ramach outsourcingu płac wykonywane przez Contract Administration zapewniają pracodawcy:

Gwarancja rzetelnego naliczania płac

Błędy w naliczaniu wynagrodzeń mogą skutkować karami ze strony organów kontrolujących, dlatego ważne jest, by stosowane zasady naliczania wynagrodzeń były zgodne z prawem i uwzględniały różne rodzaje zatrudnienia.

Terminowość

Wypłata pensji zgodnie z zapisami umowy z pracownikiem jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Zlecając taką usługę firmie zewnętrznej pracodawca ma gwarancję, że jego pracownicy otrzymają wynagrodzenie na czas, w prawidłowej kwocie.

Przeniesienie odpowiedzialności

Wyliczenie wypłaty przez zewnętrzną firmę odciąża pracodawcę i zdejmuje z niego część odpowiedzialności za prawidłowe wykonywanie zadań płacowych, co ważniejsze, doświadczeni eksperci ciągle aktualizują swoją wiedzę, dlatego zmiany w naliczaniu wynagrodzeń nie są dla nich przeszkodą w rzetelnym wywiązywaniu się z powierzonych obowiązków.

Oszczędność

Dzięki outsourcingowi płac do naliczania wynagrodzeń nie trzeba tworzyć odrębnego działu, szukać do niego wykwalifikowanych pracowników ani ich szkolić, co pozwala skupić się pracodawcy na działaniach kluczowych dla jego firmy.

Bezpieczeństwo danych

Wszelkie dane przekazywane Contract Administration są przetwarzane i przechowywane zgodnie z prawem i obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.

Jesteśmy zaufanym partnerem ponad 500 klientów:

Przygotowanie listy płac w firmach zatrudniających wielu pracowników i współpracowników na różnych umowach może nastręczać trudności w jej przygotowaniu. Pochłania to czas i energię zaangażowanych do zadań płacowych pracowników. Korzystanie z usługi naliczania pensji uwalnia czas pracowników i pozwala efektywnie wykorzystać kapitał ludzki do innych zadań.

Outsourcing kadr i płac – krok po kroku

Jak przygotować się do outsourcingu kadr i płac i na co należy zwrócić uwagę?

Chcesz być na bieżąco?
Subskrybuj nasz newsletter!

Pełna treść zgody

Contract Administration Sp. z o. o.

ul. Hrubieszowska 2
01-209 Warszawa
Polska

+48 22 295 32 00
contact@ca-staff.eu

NIP: 526-001-29-88, KRS: 0000028831,
REGON: 012548510. Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Mapa