5.09.2022 Mzdy

Zvýšení limitu pro osvobození stravenkového paušálu


K 20.8.2022 došlo ke změně sazeb tuzemského stravného. Vzhledem k tomu, že limit pro osvobození stravenkového paušálu na straně zaměstnance, potažmo limit, do kterého lze uznat výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů na straně zaměstnavatele, je navázaný na tyto sazby, mění se hranice pro osvobození.

Od 20.8.2022 je osvobozen peněžitý příspěvek na stravování (stravenkový paušál) do 99,40 Kč za jednu směnu (do 19.8.2022 je limit 82,60 Kč). Poskytuje-li zaměstnavatel vyšší příspěvek, je třeba u zaměstnance z částky přesahující tento limit, odvézt daň a pojistné.

Obdobně pokud zaměstnavatel poskytuje stravenky, které jsou vždy v plné hodnotě na straně zaměstnance osvobozené, může si zaměstnavatel nově mezi výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů započítat až částku 99,40 Kč za jednu směnu (za splnění dalších podmínek).

Nové sazby stravného platné od 20.8.2022:

  1. 120 Kč až 142 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  2. 181 Kč až 219 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  3. 284 Kč až 340 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Autor:
Martin Svoboda
Payroll Development Specialist
Contract Administration


Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa