3.01.2022 Mzdy

Změna minimální mzdy, redukčních hranic a slevy na poplatníka


Nový rok s sebou zpravidla nese změny určitých částek, které ovlivňují výpočet mezd a další oblasti důležité pro zaměstnance. Přehled nejdůležitějších změn přinášíme v tomto článku.

Minimální mzda

Se od 1. ledna 2022 mění z 15 200 Kč na 16 200 Kč. Minimální mzda představuje nejnižší přípustnou hrubou výši měsíční mzdy, kterou musí zaměstnanec při plném pracovním úvazku dostávat. Žádný zaměstnanec tak nemůže mít zúčtovanou nižší mzdu než 16 200 Kč. Připomeňme však, že zaměstnavatelé mají povinnost dodržovat i tzv. zaručenou mzdu, což je de facto minimální mzda určená pro úžeji definované skupiny profesí. Například lékař, který patří do 7. skupiny profesí, nemůže mít nižší hrubou mzdu než 29 400 Kč.

Vzhledem k tomu, že minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění je navázán na minimální mzdu, musí od roku 2022 být za zaměstnance odváděno i vyšší minimální pojistné. Konkrétně 2 187 Kč (2 052 Kč ve 2021). Stejnou částku musí platit zdravotní pojišťovně i osoba bez zdanitelných příjmů.

Redukční hranice, které ovlivňují výši nemocenské a nepřímo i výši náhrady mzdy při nemoci, se rapidně zvyšují. Za posledních alespoň 7 let se jedná o nejvyšší meziroční růst redukčních hranic. To je částečně způsobeno i tím, že v roce 2021 se redukční hranice naopak zvyšovaly pouze o 1,8 % (v předchozích letech to bylo cca 6,6 %). Nyní se redukční hranice zvyšují o 9,8 %.

  1. Redukční hranice: 1 298 Kč (1 182 Kč ve 2021)
  2. Redukční hranice: 1 946 Kč (1 773 Kč ve 2021)
  3. Redukční hranice: 3 892 Kč (3 545 Kč ve 2021)

Poslední zmiňovanou změnou je zvýšení slevy na poplatníka z 2 320 Kč na 2 570 Kč. Každý poplatník, který měsíčně platí zálohu na daň alespoň v částce 250 Kč, si tak od roku 2022 o těchto 250 Kč polepší. Zároveň se poprvé u mezd za leden 2022 (většinou vyplácených v únoru) projeví zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí a další dítě. O této změně jsme již informovali v našem článku z 11.8.2021, kde jsou popsány i konkrétní nové částky, včetně možnosti douplatnit tyto zvýšené částky i za rok 2021 v daňovém přiznání nebo ročním zúčtování daně.


Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa