20.07.2022 Mzdy

Vybrané změny v první polovině roku 2022


V průběhu první poloviny roku 2022 došlo ke dvěma změnám týkajících se mezd. První změnou bylo navýšení nezabavitelných částek, které se používají při výpočtu exekučních a insolvenčních srážek ze mzdy. K 1. lednu 2022 byly částky zvýšeny na 8006,25 Kč u povinného, resp. 2668,75 Kč u vyživované osoby. K opětovnému zvýšení nezabavitelných částek došlo o 3 měsíce později, tedy k 1. dubnu 2022, kdy se nezabavitelné částky zvýšily na 9138,75 Kč u povinného a 3046,25 Kč u vyživované osoby.

Další změnou je nová povinnost zaměstnavatele hlásit údaje potřebné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti České správě sociální zabezpečení, a to prostřednictvím tzv. odhlášky ze sociálního pojištění, která se zasílá při ukončení zaměstnance. Dosud mzdová účetní údaje vyplňovala na zvláštní tiskopis Úřadu práce, který si zaměstnanec v případě, že chtěl po skončení pracovního poměru požádat Úřad práce o podporu, vyžádal. Nyní už tento tiskopis ztratil svůj význam, neboť všechny potřebné údaje je povinen zaměstnavatel zasílat ČSSZ, přičemž Úřad práce je oprávněn si tyto údaje od ČSSZ vyžádat.


Martin Svoboda Payroll Business Development Manager

Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa