20.07.2022 Mzdy

Vybrané změny v první polovině roku 2022


V průběhu první poloviny roku 2022 došlo ke dvěma změnám týkajících se mezd. První změnou bylo navýšení nezabavitelných částek, které se používají při výpočtu exekučních a insolvenčních srážek ze mzdy. K 1. lednu 2022 byly částky zvýšeny na 8006,25 Kč u povinného, resp. 2668,75 Kč u vyživované osoby. K opětovnému zvýšení nezabavitelných částek došlo o 3 měsíce později, tedy k 1. dubnu 2022, kdy se nezabavitelné částky zvýšily na 9138,75 Kč u povinného a 3046,25 Kč u vyživované osoby.

Další změnou je nová povinnost zaměstnavatele hlásit údaje potřebné pro přiznání a poskytování podpory v nezaměstnanosti České správě sociální zabezpečení, a to prostřednictvím tzv. odhlášky ze sociálního pojištění, která se zasílá při ukončení zaměstnance. Dosud mzdová účetní údaje vyplňovala na zvláštní tiskopis Úřadu práce, který si zaměstnanec v případě, že chtěl po skončení pracovního poměru požádat Úřad práce o podporu, vyžádal. Nyní už tento tiskopis ztratil svůj význam, neboť všechny potřebné údaje je povinen zaměstnavatel zasílat ČSSZ, přičemž Úřad práce je oprávněn si tyto údaje od ČSSZ vyžádat.

Autor:

Martin Svoboda

Payroll Development Specialist
Contract Administration


Přečtěte si také

Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa