13.05.2024 DPP

Úprava nových pravidel u dohod o provedení práce


V článcích z 4.12.2023 a 22.12.2023 jsme informovali o chystaných změnách v oblasti sociálního pojištění u dohod o provedení práce (DPP). Změny, které měly začít platit od 1.7.2024, zaváděly zaměstnavatelům nově povinnost hlásit na ČSSZ zúčtované příjmy jejich pracovníků na DPP. ČSSZ měla následně sečíst všechny příjmy daného pracovníka u více zaměstnavatelů a v případně dosažení limitu 40 % průměrné mzdy (pro rok 2024 to mělo být 17 500 Kč) měla zpětně vyměřit pojistné. Toto sčítání dohod bylo nahrazeno jinou právní úpravou, kterou v dubnu 2024 schválila Poslanecké sněmovna a nyní se projednává v Senátu.

Pokud nový návrh projde v Senátu a podepíše jej Prezident, původní právní úprava bude částečně zrušena a současně odsunuta účinnost nové právní úpravy, která by ji měla nahradit, a to z 1.7.2024 na 1.1.2025. DPP by podle nového návrhu měly být ve stejném režimu jako HPP či dohody o pracovní činnosti (DPČ). Pokud by sjednaná odměna dosáhla aspoň výše 4000 Kč (limit pro rok 2024), byla by DPP automaticky pojištěná a odvádělo by se z ní pojistné. Pokud by odměna v DPP nebyla sjednaná v pevné výši nebo by byla sjednaná ve výši nižší než 4000 Kč, jednalo by se o zaměstnání malého rozsahu a pojištění by vzniklo jen v měsících, kdy by příjmy z DPP výše uvedené hranice 4000 Kč dosáhly. Návrh nové právní úpravy všakzavádí jednu zásadní výjimku.

Navrhuje se, aby existoval tzv. režim oznámené dohody. V tomto režimu by k pojištění došlo jen v případě, že by příjem z DPP v kalendářním měsíci dosáhl 25 % průměrné mzdy (pro rok 2024 je to 10 500 Kč). Aby mohla být DPP v režimu oznámené dohody, musí zaměstnavatel ČSSZ oznámit svůj záměr uplatňovat režim oznámené dohody. Pokud pro daného zaměstnance zatím žádný jiný zaměstnavatel tento režim nevyužívá, tak ČSSZ zaměstnavateli potvrdí, že nově je DPP v režimu oznámené dohody a zaměstnavatel, který dostal od ČSSZ toto potvrzení, tak může uplatňovat tato speciální pravidla.

V principu jde o to, že pokud bude mít zaměstnanec sjednaných více DPP u více zaměstnavatelů, tak „zvýhodněný“ režim, kdy se bude pojistné odvádět jen v případě dosažení příjmů cca 10 500 Kč, bude moci uplatňovat jen jeden zaměstnavatel, a to ten, který oznámí záměr uplatňovat tento režim jako první. Ostatní zaměstnavatelé tak budou mít již smůlu a budou muset pojistné odvádět za stejných podmínek jako u HPP či DPČ. Oznámení záměru je dost podobné záměru zaměstnavatele oznámit uplatnění slevy na pojistném u zkrácených úvazků, o které jsme informovali v článku z 29.7.2022. Jeden zaměstnavatel bude moct uplatnit zvýhodnění režim a ostatní již ne. Přičemž platí pravidlo „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.

Na závěr dodejme, že povinnost oznamovat ČSSZ zúčtované příjmy na DPP z původní právní úpravy, má zůstat zachována. Tedy od 1.7.2024 by zaměstnavatelé měli prostřednictvím speciálního tiskopisu, který se připravuje, ČSSZ příjmy na DPP každý měsíc hlásit.


Ivana Brancuzká Country Manager
Martin Svoboda Payroll Business Development Manager

Přečtěte si také

Žádné výsledky

Nebyly nalezeny žádné záznamy

Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa