28.04.2020 Pracovní právo

Rozvolnění opatření


Městský soud v Praze 23.4.2020 zrušil 4 mimořádná opatření v souvislosti s epidemií COVID-19. Jedná se o opatření omezující maloobchodní prodej a volný pohyb osob.

Důvodem zrušení je fakt, že opatření vydalo Ministerstvo zdravotnictví na základě zákona o ochraně veřejného zdraví, nikoli vláda na základě krizového zákona, čímž se vláda pravděpodobně chtěla vyhnout povinnosti nahradit podnikatelům škody způsobené těmito opatřeními. Soud však konstatoval, že opatření skutečně musí být přijata v rámci krizového zákona a opatření zrušila k 27.4.2020, přičemž vládě dala čas na to, aby byla přijata opatření zákonným způsobem.

V návaznosti na tyto skutečnosti se vláda rozhodla urychlit plán rozvolňování. Od pondělí 27.4.2020 jsou tak povoleny bohoslužby do 15 dní, provozovny maloobchodního prodeje do 2500 m2, autoškoly, knihovny, zoologické zahrady a fitness centra. Samozřejmě musí být dodržována přísná hygienická pravidla. O dva týdny později by měla otevřít např. kadeřnictví a zahrádky restaurací. O další dva týdny později už i vnitřní prostory restaurací, hotely, kulturní a sportovní akce (s omezeným počtem účastníků) nebo tetovací salóny.

Pětadvacítka

Zákon a kompenzačním bonusu pro podnikatele vstoupil v platnost 15. dubna 2020. Tento zákon přiznává všem podnikatelům, kteří byli zasaženi koronavirovou krizí, 500 Kč za každý kalendářní den daného období. Období trvá od 12. března 2020 do 30. dubna 2020 (možná bude prodlouženo) a nárok má osoba, která je důchodově pojištěna z titulu OSVČ. Podmínkou však je, že tato osoba není nemocensky pojištěna jako zaměstnanec. Tato osoba tedy může jako zaměstnanec pracovat na dohodu o provedení práce, pokud jsou výdělky do 10 000 Kč za měsíc nebo může vykonávat zaměstnání malého rozsahu (ať už na hlavním pracovním poměru nebo dohodě o pracovní činnosti) s výdělky pod 3000 Kč měsíčně. V takovém případě však musí být sjednaná měsíční odměna rovněž pod touto hranicí, jinak by se nejednalo o zaměstnání malého rozsahu. OSVČ nemůže dostat bonus za den, kdy měla přerušenou činnost. Bonus je skutečně tzv. daňovým bonusem a jako takový je tento příjem osvobozen od daně. Bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí a exekuci a nefunguje u něj ani tzv. započtení na jinou dlužnou daň. Žádost o vyplacení bonusu je relativně jednoduchá pro vyplnění a lze ji vyplnit zde.


Přečtěte si také

21.09.2023 Pracovní právo
ozn
28.08.2023 Pracovní právo
baby
1.06.2023 Pracovní právo

Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa