4.10.2021 Pracovní právo

Přesčasy a mzdy – 2. část


V předminulém článku jsme informovali o základní mzdě za přesčas a možnosti místo příplatku využít náhradní volno. Jak příplatek a náhradní volno mzdová účetní zakomponuje do mzdy, bude obsahem dnešního pokračování.

Příplatek za přesčas činí minimálně 25 % průměrného hodinového výdělku. Při výpočtu příplatku se tedy vychází z jiného základu než u výpočtu dosažené mzdy za přesčas. Průměrný hodinový výdělek se zjednodušeně řečeno počítá jako dosažená mzda za práci (vč. bonusů) podělená počtem odpracovaných hodin, a to vždy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud chce zaměstnavatel přiznat vyšší příplatek než 25 %, je to možné. Vždy bychom však měli mít na paměti zákaz diskriminace a nerovného zacházení.

Náhradní volno za přesčas by mělo být poskytnuto do 3 kalendářních měsíců po odpracování přesčasu, nicméně je možné se dohodnout na pozdější době. Čerpání náhradního volna je neplacené. V praxi to znamená, že pokud zaměstnanec odpracuje přesčas a vyčerpá náhradní volno za přesčas v jednom kalendářním měsíci, jeho mzda se nijak nezmění. Formálně by měl dostat zaplacenou dosaženou mzdu navíc, ale současně by jeho základní mzda měla být o stejnou částku zkrácena, neboť čerpal ve stejném rozsahu náhradní volno, které je neplacené.

Pokud by však k čerpání náhradního volna došlo v jiném měsíci, měla by základní mzda za přesčas být zaplacena v měsíci odpracování přesčasu a v měsíci, kdy je čerpáno náhradní volno, by mělo dojít ke krácení mzdy. Zaměstnanec by tak měl jeden měsíc dostat mzdu vyšší a další měsíc zase nižší.


Přečtěte si také

21.09.2023 Pracovní právo
ozn
28.08.2023 Pracovní právo
baby
1.06.2023 Pracovní právo

Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa