17.12.2021 Mzdy

Obecné změny v ošetřovném a otcovské


Již v září 2021 vyšel ve sbírce zákon, který mění některé parametry ošetřovného a otcovské. Protože se jedná i o překážky v práci, je nutné, aby mzdová účetní o těchto změnách věděla.

U dlouhodobého ošetřovného bude nově vyžadována podmínka hospitalizace aspoň 4 dnů (nyní 7 dní).

U klasického ošetřovného se rozšiřuje okruh osob, u nichž není vyžadováno žití ve společné domácnosti. Nyní totiž platí, že pouze v případě ošetřování dítěte do 10 let rodičem není vyžadováno žití ve společné domácnosti. Otec, který tak se svým dítětem nežije, má nárok na ošetřovné. Ošetřovat však lze i jiné osoby, nicméně pokud na ně chce zaměstnanec na ně čerpat ošetřovné, musel by s ošetřovanou osobou žít ve společné domácnosti. To se od 1.1.2022 změní u příbuzných v linii přímé – tedy rodič a dítě (bez ohledu na věk), prarodič a vnuk atd. Podmínka společné domácnosti rovněž nebude muset být splněna mezi manželi, registrovanými partnery, sourozenci, u rodičů manžela nebo rodičů registrovaného partnera.

Jen připomeňme, že na tyto osoby (kromě dítěte do 10 let) lze čerpat ošetřovné jen v případě, že to jejich zdravotní stav nezbytně vyžaduje. To se nemění.

Otcovská se od 1.1.2022 prodlužuje z jednoho na dva týdny. Rovněž se prodlužuje období 6 týdnů od dne porodu, v němž musí zaměstnanec nastoupit na otcovskou. Doba se prodlužuje o dobu hospitalizace dítěte. V takovém případě však musí otec nastoupit na otcovskou nejpozději do 1 roku věku dítěte.

Dle přechodných ustanovení bude mít nárok na 2 týdny otcovské i ten, jehož dítě se narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a k 1. lednu 2022 ještě neuplynulo 6 týdnů od jeho narození. Tedy dítě se musí narodit po 20. listopadu 2021. Pokud si již zaměstnanec 1 týden vybral (v roce 2021), tak si může určit začátek čerpání druhého týdne v roce 2022 v období 6 týdnů po narození dítěte.

Pokud by se tedy dítě narodilo 21. listopadu 2021, zaměstnanec může zahájit druhý týden otcovské nejpozději 1. ledna 2022.


Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa