22.06.2020 Pracovní právo

Novela zákoníku práce


Dne 10.6.2020 Senát schválil novelu zákoníku práce. Zbývá už jen podpis prezidenta. Zde je souhrn nejpodstatnějších změn.

Nově je zaměstnavatel při přechodu práv a povinností více chráněn, pokud zaměstnancům oznámil řádně a včas plánovaný přechod. Podle novely musí zaměstnanec podat výpověď do 15 dní od oznámení přechodu.

Výrazné změny se dočkala dovolená. Zatímco dosavadní právní úprava přiznávala dovolenou za odpracované dny a nárok se počítal ve dvou režimech dle počtu odpracovaných dní, nyní se celý nárok bude počítat dle odpracované doby, a to pouze v jednom režimu. I celkový nárok na dovolenou bude vznikat v hodinách, nikoli ve dnech. Nadále však bude platit, že čerpat dovolenou lze pouze v celé směně nebo její polovině, nejedná-li se o konečný zbytek dovolené pro daný rok. Z právní úpravy tak úplně vypadla ustanovení týkající se krácení dovolené (kromě krácení za neomluvenou směnu), neboť celkový nárok na dovolenou je závislý pouze na odpracované době a koncept krácení dovolené by se tak stal nesmyslným. Úprava byla navržena tak, aby nároky na dovolenou zůstaly přibližně stejné, nicméně díky tomu, že se nárok načítá dle odpracované doby, bude vypočtený nárok spravedlivější zejména pro zaměstnance s nerovnoměrnou pracovní dobou.

Dále byl ze zákona odstraněn zákaz započítání dovolené na den státního svátku, pokud se jedná o případ, kdy zaměstnanci byla nařízena směna ve státní svátek a zaměstnavatel na tento den určil dovolenou na žádost zaměstnance. V takových případech se již čerpání dovolené může započítat v den státního svátku.

Další změnou je vytvoření konceptu sdíleného pracovního místa, dle kterého bude možné, aby se více zaměstnanců dělilo o jedno pracovní místo a konali tak práci pro toto jedno místo dle rozvrhu směn. Zaměstnanci budou mít právo si pracovní dobu rozvrhovat po vzájemné dohodě a zaměstnavateli pouze předloží plán směn.

Další ustanovení ruší povinnost zaměstnavatele vydávat zápočtový list pro dohodu o provedení práce, pokud tato dohoda nebyla pojištěná ani na ni nebyl nařízen výkon rozhodnutí/exekuce.

Doručování písemností se částečně zjednodušilo a novela zavádí možnost doručovat pomocí datové schránky, dohodne-li se na tom zaměstnanec se zaměstnavatelem.


Přečtěte si také

21.09.2023 Pracovní právo
ozn
28.08.2023 Pracovní právo
baby
1.06.2023 Pracovní právo

Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa