28.04.2022 O nás

Nová HR Director Advartis Group


Joanna Szymańska-Świć byla jmenována personální ředitelkou skupiny Advartis, která nabízí profesionální obchodní služby v Polsku, České republice a na Slovensku pod značkami Crowe, Contract Administration a TGC Corporate Lawyers.

Joanna Szymańska-Świć má více než 15 let zkušeností v oblasti lidských zdrojů. Dlouhá léta byla spojena s vydavatelskou skupinou PWN, kde zastávala pozici Administration Director, následně HR Director a působila jako členka představenstva zodpovědná za oblast lidských zdrojů a práva. Poslední tři roky pracovala jako ředitelka oddělení lidských zdrojů a administrativy ve společnosti PFR Nieruchomości (společnost zabývající se správou nemovitostí/majetku).

Ve skupině Advartis je Joanna zodpovědná za široce vymezenou oblast Employee Experience – personální procesy, nábor zaměstnanců, školení a rozvoj, řízení výkonu, motivace a zapojení týmu. Bude také hrát klíčovou roli při vytváření personálních řešení podporujících rozvoj jednotlivých obchodních linií.

Náš tým čítající více než 500 lidí je klíčovým pilířem skupiny Advartis a mnozí z našich zaměstnanců s námi pracují již více než 20 let. Z tohoto důvodu má pro nás HR oblast velký strategický význam, a proto jsme rádi, že můžeme v našem vedoucím týmu přivítat manažerku s tak rozsáhlými zkušenostmi a širokou škálou kompetencí – říká Christian Fielding, CEO Advartis Group v Polsku, Česku a na Slovensku.

Joanna Szymańska-Świć je nadšená pro organizační kulturu, firemní hodnoty a rozvoj talentů. Podílela se na tvorbě rozvojových programů, zavádění kompetenčních systémů, řízení podle cílů a budování motivačních systémů.

Jsem ráda, že budu mít příležitost využít své kompetence a profesní zkušenosti ve skupině společností působících v rychle se rozvíjejícím odvětví profesionálních obchodních služeb. V posledních dvou letech došlo k výraznému posunu v přístupu zaměstnavatelů k vytváření Employee Experience. Je to jedna z klíčových výzev, ale i příležitostí při budování strategické konkurenční výhody ve společnosti založené na znalostech – říká Joanna Szymańska – Świć, HR Director skupiny Advartis.

Advartis Group tvoří značky Crowe Polsko | Česko | Slovensko, Contract Administration a TGC Corporate Lawyers, které nabízejí klientům podporu v oblasti účetnictví, personalistiky a mezd, daní, auditu, poradenství a právního poradenství. Skupina zaměstnává více než 500 lidí v Polsku, Česku    a na Slovensku. V Polsku má Advartis Group pobočky ve Varšavě, Vratislavi, Krakově a Lodži.


Přečtěte si také

Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa