14.05.2021 Pracovní právo

Neplacené volno u studenta


Neplacené volno je institut, který může zaměstnanec využít v případě, že pro zaměstnavatele nemůže z osobních důvodů dočasně vykonávat práci. Aby nemusel zaměstnanec uzavírat dohodu o ukončení pracovního poměru a následně uzavírat novou pracovní smlouvu, může zaměstnavatele požádat o poskytnutí neplaceného volna. Takové žádosti zaměstnavatel může, ale nemusí vyhovět.

Vyhoví-li však, zaměstnanec by měl počítat s tím, že za dobu čerpání neplaceného volna, nedostane od zaměstnavatele mzdu, a pokud kvůli tomu nedosáhne ani částky odpovídající minimální mzdě, zaměstnavatel bude muset provést tzv. doplatek do minimálního vyměřovacího základu a zaměstnanec bude povinen tento doplatek zdravotního pojištění zaměstnavateli zaplatit. Buď mu pošle peníze na účet, nebo se se zaměstnavatelem domluví, že mu doplatek bude stržen ze mzdy při nejbližší příležitosti.

Musí se toho obávat i zaměstnanec, který je studentem? Vzhledem k tomu, že doplatek do minimálního vyměřovacího základu se nemusí provádět u státních pojištěnců, kterými jsou i studenti, tak při neplaceném volnu není třeba se tohoto doplatku obávat. Zaměstnanec by si však měl u zaměstnavatele dopředu ověřit, že disponuje platným potvrzením o studiu. Bez něj totiž zaměstnavatel musí doplatek provést.

Pozor by si měli dávat i studenti, kterým již bylo 26 let. Takoví zaměstnanci totiž pro tyto účely již nejsou považováni za studenty. Výjimku tvoří studenti doktorského prezenčního studijního programu vysoké školy v ČR studující prvně ve standardní době studia, avšak pouze v případě, že by byli zaměstnaní jen na nemocensky nepojištěných dohodách o pracovní činnosti nebo dohodách o provedení práce. Takoví zaměstnanci však zpravidla nemusí žádat o neplacené volno.


Přečtěte si také

21.09.2023 Pracovní právo
ozn
28.08.2023 Pracovní právo
baby
1.06.2023 Pracovní právo

Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa