4.01.2023 Mzdy

Mzdy – změny od 2023


Jako každý rok se ve mzdové oblasti mění několik parametrů, které ovlivňují výpočet mzdy. Tento rok je změn požehnaně, tak se na ně pojďme podívat.

Zrušení periodických lékařských prohlídek

Jak jsme již informovali v článku z 23.9.2022, pracovnělékařské prohlídky se dočkaly změny. Periodické pracovnělékařské prohlídky jsou od 1.1.2023 zrušeny u nerizikových prací. Vstupní prohlídky zůstaly zachovány.

Periodická prohlídka bude uskutečněna, pokud to bude vyžadovat zaměstnanec nebo zaměstnavatel.

Minimální mzda, redukční hranice

Od 1.1.2023 se zvýšila minimální mzda z 16 200 Kč na 17 300 Kč. Tím se zároveň zvyšuje minimální vyměřovací základ u zdravotního pojištění, který je roven právě minimální mzdě. Zvýšením minimální mzdy se však ovlivňují i jiné mzdové parametry. Například se zvyšuje maximální výše slevy za umístění dítěte do školky, maximální měsíční daňový bonus na 8 650 Kč nebo minimální příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí (10 % minimální mzdy).

Redukční hranice u nemocenské pojištění, které ovlivňují maximální výši nemocenských dávek a nepřímo také maximální výši náhrady mzdy za nemoc, kterou vyplácí prvních 14 dní zaměstnavatel, se zvýšily o 3,6 %. Nové redukční hranice pro 2023 (v závorce jsou uvedeny hranice hodinových sazeb pro náhradu mzdy za nemoc):

1. redukční hranice činí 1 345 Kč (235,38 Kč)

2. redukční hranice činí 2 017 Kč (352,98 Kč)

3. redukční hranice činí 4 033 Kč (705,78 Kč).

Maximální vyměřovací základ a hranice pro druhou sazbu daně

Maximální vyměřovací základ v sociálním pojištění, od kterého již zaměstnanec ani zaměstnavatel neodvádí sociální pojištění, se pro rok 2023 zvýšila na 1 935 552 Kč. Na tento limit je navázána i hranice pro druhou sazbu daně u progresivního zdanění. Nově se tedy bude sazba 23 % uplatňovat u příjmů nad 161 296 Kč měsíčně.

Rozhodný příjem

Rozhodný příjem, který určuje tzv. zaměstnání malého rozsahu a tím pádem určuje hranici pro vznik nemocenského pojištění, se zvýšil z 3 500 Kč na 4 000 Kč. Zaměstnanci se sjednanou odměnou nižší než 4 000 Kč tak nebudou nemocensky pojištění. Na tuto hranici je rovněž navázán vznik zdravotního pojištění u DPČ. Nově tedy platí, že příjem pod tuto částku nebude v daném měsíci zdravotně pojištěn. Na tuto hranici je také navázána hranice pro srážkovou daň u všech zaměstnání s výjimkou DPP. Nově tedy zaměstnanci s nepodepsaným prohlášením a příjmem do 4 000 Kč budou mít uplatněnu srážkovou daň. U příjmu nad 4 000 Kč již bude uplatněna záloha na daň.

Změny v exekučních srážkách ze mzdy

Došlo ke změně výpočtu nezabavitelné částky a tzv. plně zabavitelné částky, které musí být uplatněny při výpočtu srážek ze mzdy. Do roku 2022 se základní nezabavitelná částka počítala jako tři čtvrtiny součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení pro jednu osobu pro byt v obci od 50 000 do 99 999 obyvatel. Od 1.1.2023 se nezabavitelná částka počítá jako dvě třetiny tohoto součtu, přičemž nově se normativní náklady na bydlení budou brát pro byt pro jednu nebo dvě osoby v obci s alespoň 70 000 obyvateli.

Také nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se nově počítá jako jedna čtvrtina základní nezabavitelné částky (do roku 2022 to byla jedna třetina).

Limit pro částku, která se srazí bez omezení (plně zabavitelná částka), se snižuje z dvojnásobku součtu částky životního minima a částky normativních nákladů na bydlení na jedenapůlnásobek.

Sleva na pojistném

Jak jsme již informovali v článku z 29.7.2022, od 1. února 2023 budou moci zaměstnavatelé uplatňovat slevu v případě, že budou zaměstnávat určité skupiny osob na zkrácený úvazek. Pro bližší informace si můžete pročíst předchozí článek.

Daňové změny pro rok 2023

Od 1. ledna 2023 dochází také změně limitů pro podání daňového přiznání, nicméně tyto změny se reálně projeví až příští rok, kdy se bude řešit roční zúčtování či daňové přiznání za rok 2023. Nově tedy nebudou muset podávat daňové přiznání osoby s příjmy do 50 000 Kč (do roku 2022 to bylo 15 000 Kč). A také se zvyšuje limit ostatních příjmů dle § 7–10 z 6 000 Kč na 20 000 Kč. Tedy pokud někdo bude mít pouze příjem ze zaměstnání (za splnění dalších podmínek) a ostatní příjmy dle § 7–10 bude mít do 20 000 Kč, nebude muset podávat daňové přiznání.


Ivana Brancuzká Country Manager
Martin Svoboda Payroll Business Development Manager

Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa