7.06.2021 Sociální a zdravotní pojištění

Mzdová účetní, zaměstnanci pečující o dítě a zdravotní pojištění


V porovnání s ostatními státy patří Česká republika k zemím, kde zaměstnankyně celodenně pečuje o své dítě poměrně dlouhou dobu. Standardní délka pečování o dítě zažitá v podvědomí české společnosti jsou 3 roky, resp. do 3 let věku dítěte. V poslední době ale dochází k prodlužování této doby, kdy zaměstnankyně žádá o uvolnění z práce i po 3. narozeninách svého dítěte. Jak je to obecně se zdravotním pojištěním, se podíváme blíže v tomto článku.

Jak již bylo řečeno, zaměstnanec (většinou matka dítěte) má ze zákona nárok na uvolnění z práce až do 3 let věku dítěte. V této době čerpá tzv. rodičovskou dovolenou. Zaměstnavatel po celou tuto dobu musí zaměstnanci držet pracovní místo tak, aby po návratu mohl zaměstnanec vykonávat práci dle pracovní smlouvy. A jak je to se zdravotním pojištěním? Dle zákona musí být každý měsíc za každou osobu s trvalým pobytem v ČR hrazeno zdravotní pojištění. Ovšem zaměstnanec na rodičovské dovolené nemá žádný příjem, ze kterého by zdravotní pojištění mohlo být hrazeno. Proto byly tyto osoby zařazeny mezi tzv. státní pojištěnce. A tak každý, kdo je na mateřské dovolené nebo čerpá rodičovskou dovolenou, je státním pojištěncem a pojistné za něj platí stát.

Mzdy a zdravotní pojištění

Jak ale postupovat v případě, že chce osoba pečovat o dítě i po jeho 3. narozeninách? U zaměstnavatele musí vždy požádat o neplacené volno, přičemž takové žádosti zaměstnavatel může, ale nemusí vyhovět. Z hlediska zdravotního pojištění máme dvě základní možnosti:

  • Osoba i nadále pobírá rodičovský příspěvek, protože si zvolila delší dobu jeho čerpání. V takovém případě je zaměstnanec stále považován za státního pojištěnce. Nicméně tuto skutečnost se musí mzdová účetní dozvědět od zaměstnance a získat od něj čestné prohlášení o pobírání rodičovského příspěvku, protože bez tohoto čestného prohlášení pak bude za zaměstnance zbytečně platit zdravotní pojištění zaměstnavatel a po zaměstnanci pak zaplacené pojistné vymáhat.
  • Osoba celodenně a řádně pečuje alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo o 2 děti do 15 let věku. Pro splnění podmínky musí platit, že dítě předškolního věku není umístěno v jeslích či mateřské škole na dobu, která převyšuje 4 hodiny denně. Do této kategorie však může spadat vždy jen jedna osoba (matka nebo otec). Přičemž je dále nutné rozlišovat, zda zaměstnanec má nebo nemá příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti. Pokud příjmy má, není státním pojištěncem, takže za něj stát pojistné neplatí, nicméně dle zákona zaměstnavatel ani v takovém případě nemusí uplatňovat minimální vyměřovací základ a nemusí tak za zaměstnance platit zdravotní pojištění, které by po něm pak zpětně vymáhal.

I v případě bodu 2 musí zaměstnanec zaměstnavateli sdělit čestným prohlášením, jaká je jeho situace. Důležité je právě i rozlišení, zda zaměstnanec má či nemá příjmy, protože dle této informace mzdová účetní oznamuje na zdravotní pojišťovnu, zda zaměstnanec je státním pojištěncem či nikoli. Pokud by zaměstnanec státním pojištěncem byl a zdravotní pojišťovna by o tom nevěděla, zbytečně by přicházela o peníze od státu. V opačné situaci by pak zase stát platil nadbytečně zdravotní pojišťovně pojistné.


Martin Svoboda Payroll Business Development Manager

Přečtěte si také

27.03.2023 Sociální a zdravotní pojištění
8.12.2022 Sociální a zdravotní pojištění
29.07.2022 Sociální a zdravotní pojištění

Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa