29.03.2021 Sociální a zdravotní pojištění

Mzdová účetní a evidenční listy důchodového pojištění


Vyplnění evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) je další povinnost, kterou musí mzdová účetní splnit v rámci roční mzdové agendy. ELDP se vystavují zpravidla po konci pracovního poměru. Pokud ovšem pracovní poměr trvá, je nutno ELDP zpracovat nejpozději do 30. dubna následujícího roku.

Na základě ELDP pak ČSSZ vyplácí zaměstnancům starobní důchod, případně i jiné typy důchodu. Jsou tedy pro každého zaměstnance velmi důležité. Kromě osobních údajů zaměstnance se do nich vyplňuje, o jaký druh pracovního poměru se jedná, kolik dnů byl zaměstnanec důchodově pojištěný (i to má zásadní vliv na přiznání důchodu) a jaký byl vyměřovací základ zaměstnance. Ten právě slouží jako výchozí konstanta pro výpočet důchodu, jehož výši pozitivně ovlivňují i vyloučené doby. Vyloučenými dobami je např. nemoc, doba ošetřování (včetně uzavřených škol z důvodu epidemie COVID-19) či dny mateřské dovolené až do dne přede dnem porodu.

Mzdová účetní ELDP zasílá na ČSSZ, která je archivuje. Nicméně zákonnou povinností je rovněž předání jednoho stejnopisu zaměstnanci a archivace druhého stejnopisu po dobu 3 let.


Martin Svoboda Payroll Business Development Manager

Přečtěte si také

27.03.2023 Sociální a zdravotní pojištění
8.12.2022 Sociální a zdravotní pojištění
29.07.2022 Sociální a zdravotní pojištění

Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa