27.12.2022 Mzdy

Jaké jsou náklady na outsourcing HR a mezd?


Outsourcing HR a mezd spočívá ve svěření všech nebo části HR a mzdových činností specializované externí společnosti. Proč se zaměstnavatelé rozhodují pro takové řešení a jaké jsou jeho náklady?

HR a mzdy v externím modelu

Služby v oblasti HR a mezd představují pro zaměstnavatele řadu výzev. Hlavními argumenty pro svěření této oblasti specializovaným externím společnostem jsou problémy s náborem a udržením zaměstnanců z personálních a mzdových oddělení, často se měnící předpisy a postupná digitalizace personalistiky vyžadující investice do IT infrastruktury. Ze studie “Proč se firmy rozhodují pro outsourcing” vyplývá, že pro zaměstnavatele, kteří již outsourcing HR a mezd využívají, jsou důležité znalosti a kompetence dodavatele, úspora času a přenesení odpovědnosti za správnou realizaci procesů. Na druhou stranu stále méně firem vnímá outsourcing jako způsob, jak snížit náklady.

Outsourcing HR a mezd – nejdůležitější výhody pro společnosti

Využitím outsourcingu HR a zpracování mezd poskytne společnosti přístup k odpovídajícím zdrojům, znalostem a zkušenostem dodavatele. Jedním z klíčových přínosů je compliance, tj. záruka souladu HR a mzdových procesů s aktuálně platnými předpisy. V případě outsourcingu HR a mezd je povinností dodavatele přizpůsobit IT postupy a systémy legislativním změnám. To je důležité zejména v situacích, kdy je na zavedení změn málo času, což je pro ČR obvyklé, neboť zákonodárci často schválí zákon na poslední chvíli a mezi platností a účinností zákona uplyne v lepším případě jen pár dní.

Outsourcing HR a mezd je také dobrým způsobem, jak optimalizovat procesy. Zkušení dodavatelé mají znalosti pro zefektivnění činností v oblasti HR. K tomu přispívají i IT řešení, která automatizují procesy, zvyšují efektivitu a snižují riziko chyb.

Zjistěte více: Outsourcing HR a mezd – step by step

Outsourcing HR a mezd – náklady pro zaměstnavatele

Svěření HR a mzdových služeb externímu dodavateli je v dnešní době stále méně vnímáno jako snižování nákladů. Pro některé společnosti je to však stále velmi důležitý argument při rozhodování. Je však třeba mít na paměti, že výše zmíněné nefinanční výhody přinesou firmě i hmatatelné úspory, například minimalizací rizika sankcí za nedodržení předpisů nebo absencí nutnosti investovat do IT řešení.

Ceník outsourcingu HR a mezd se obvykle skládá z několika prvků:

Implementace službyJednorázové náklady, včetně konfigurace systému a migrace dat.
Měsíční náklady na služby v oblasti HR a mezdPevný měsíční poplatek v závislosti na:
– rozsahu služby – počtu zaměstnanců
– struktury pracovních poměrů (např. zda převažují pracovní smlouvy)
– specifikaci odvětví, v němž společnost působí a složitosti HR a mzdových procesů  
Služby na konci rokuZpracování ročního zúčtování daně zaměstnanců, příprava evidenčních listů důchodového pojištění, odeslání vyúčtování daně a výpočet povinného podílu.  
Doplňkové službyČinnosti nezahrnuté do pravidelného měsíčního servisu, nejčastěji účtované podle počtu zaměstnanců, formou fixního poplatku za danou činnost nebo hodinové sazby, např:
– vyřizování zaměstnaneckých benefitů
– přístup k zaměstnaneckému portálu
– správa portálu eNeschopenek
– poradenství v oblasti pracovního práva – příprava nestandardních výkazů
– mzdový audit   

“Proč společnosti využívají outsourcing”, studie společnosti Crowe, Contract Administration a TGC Corporate Lawyers, 2021.

Náklady na služby v oblasti HR a mezd se vypočítávají individuálně na základě řady kritérií, zejména výše uvedených, dle rozsahu měsíční služby. Je třeba dodat, že čím větší je rozsah projektu a služeb, tím nižší je jednotková cena za servis na zaměstnance.

Co byste měli zvážit při výběru poskytovatele služeb?

Při analýze nabídek na outsourcing HR a mezd se rozhodně nevyplatí brát v úvahu pouze cenu. Především byste měli pečlivě porovnat činnosti, které spadají do základního rozsahu služby. Nutnost pravidelně platit další poplatky, které v ní nejsou zahrnuty, výrazně zvýší náklady.

Zásadní je také vybrat si profesionálního dodavatele, který zajistí vysokou kvalitu služeb a bezpečnost. Při poskytování služeb v oblasti HR a mezd se zpracovávají citlivé údaje, jako jsou osobní údaje nebo informace o platech zaměstnanců. Proto je velmi důležité ověřit kompetence poskytovatele outsourcingu i v oblasti technické ochrany dat, abyste měli jistotu, že procesy a data, která jsou mu předávána, jsou řádně chráněna.

Outsourcing HR a mezd – podívejte se, jak vám můžeme pomoci:


Objevte naše služby

Chcete být stále v obraze?
Přihlaste se k odběru našeho newsletteru!

Zobrazit celé znění souhlasu

Contract Administration spol. s r.o.

U Garáží 1611/1, Holešovice
170 00 Praha 7, Česká republika

+420 221 111 611
contact@ca-staff.eu

IČO: 25084682, DIČ: CZ25084682
registrovaná u Městského soudu v Praze,
oddíl C, spisová značka 48378

Mapa